Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2018 22:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.11.2018 19:48 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.10.2018 15:24 Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę
16.10.2018 14:50 Informacja o Unieważnieniu Postępowania Zadanie Nr 1: „Wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzki podpiwniczenia w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2 i 314/4 – etap I: ,, POSADZKA” Zadanie Nr 2: „Przebudowa kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2 i 314/4”
04.10.2018 09:55 AG.26.1.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
21.09.2018 07:36 Informacja z otwarcia ofert
04.09.2018 15:11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.10.2015 14:47 AG.21.10.2015 Informacja do oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.07.2015 13:56 Sek.26.2.2015 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
24.06.2015 13:21 Sek.26.2.2015 Zapytania, Odpowiedzi i Modyfikacje I

1 2 3 następna