Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2018 10:36 DAG.26.18.2018 Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Suwałkach"
26.11.2018 14:07 DAG.26.17.2018 Zapytanie ofertowe na "Wynajem pomieszczeń lub pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji"
03.09.2018 12:42 DAG.26.12.2018 /ROZSTRZYGNIĘTE/Zapytanie ofertowe na: "Dostawę i montaż szaf mapowych i regałów wysuwnych do magazynowania obrazów i map dla Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziału w Ełku"
11.07.2017 13:13 DAG.26.14.2017 /Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe: na usługę "Digitalizacji materiałów archiwalnych będących w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach"
27.03.2017 11:00 DAG.26.5.2017 /Rozstrzygnięte/ Zapytanie ofertowe na „Konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu, oraz monitowania sygnałów systemu alarmu pożaru i sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziale w Ełku.”
09.12.2016 12:53 DAG.26.11.2016 Zapytanie ofertowe: Usługa sprzątania obiektu Archiwum Państwowego w Suwałkach
25.07.2016 15:00 DAG.26.3.2016 Informacja o wyborze oferty
15.07.2016 12:53 DAG.26.3.2016 Zapytanie ofertowe na: Pełnienie nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej i weryfikacja dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach
03.09.2015 09:06 DAG.26.5.2015 Informacja o wyborze wykonawcy
26.08.2015 14:44 DAG.26.5.2015 Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę i montaż urządzeń oraz instalacji monitoringu CCTV w budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz w Oddziale w Ełku”

1 2 3 następna