Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2017 11:28 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Digitalizacja zasobu archiwalnego ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin III oraz Akt Nadzoru Budowlanego
22.08.2017 14:47 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – wymiana kabla podziemnego łączącego budynek gospodarczy z budynkiem głównym wraz z robotami towarzyszącymi w Oddziale w Stargardzie przy ul. Basztowej 2
08.08.2017 14:31 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – uszczelnienie poszycia dachowego i prace towarzyszące w obiekcie Ekspozytury w Strzmielu Gm. Radowo Małe
08.08.2017 13:03 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – remont pomieszczeń: kotłowni i magazynowego w budynku nr 7B Oddziału w Międzyzdrojach os. Biała Góra
13.07.2017 13:56 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – remont pomieszczenia nr 2 w budynku nr 7 Oddziału w Międzyzdrojach os. Biała Góra
24.06.2017 14:21 Zapytanie ofertowe na dostawę koksu i węgla kamiennego
22.12.2016 10:34 Zapytanie ofertowe: na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy - przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników Archiwum Państwowego w Szczecinie
21.12.2016 13:53 Zapytanie ofertowe „Ochrona techniczna obiektów Archiwum Państwowego w Szczecinie oddział w Międzyzdrojach os. Biała Góra i Oddział w Stargardzie ul. Basztowa 2”
21.12.2016 13:51 Zapytanie ofertowe „Monitoring sygnału z systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach Archiwum Państwowego w Szczecinie”
18.11.2016 13:07 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na „Ochrona fizyczna i techniczna, przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu obiektu Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13”

1 2 3 4 5 6 następna