Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2017 14:03 AD.21.9.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Prace naprawcze uszkodzonej elewacji budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20.
30.09.2017 13:37 DNS.26.8.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów aktowych, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwoego w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
29.09.2017 12:23 Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Wykonanie usługi digitalizacji wybranych zespołów aktowych, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
26.09.2017 11:55 AD.21.9.2017 Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - prace naprawcze uszkodzonej elewacji budynku AP Poznań Oddz. w Gnieźnie
19.09.2017 13:08 DNS.26.8.2017 Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów aktowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
19.09.2017 12:14 AD.21.9.2017 Prace naprawcze uszkodzonej elewacji budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
10.08.2017 17:01 DNS.26.7.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916 przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile
01.08.2017 00:00 DNS.26.7.2017 Zapytanie ofertowe - Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.
18.07.2017 11:56 IT.042.6.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakup inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych
07.07.2017 10:05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - wymiana stolarki okiennej w budynku "B" w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie

1 2 3 4 5 6 następna