Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2017 16:44 ADM.21.3.2017 Remont - wymiana stolarki okiennej w ilości 16 szt. w budynku B - Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie
13.06.2017 12:23 ADM.21.2.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Budowa systemu wczesnego wykrywania pożaru w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie
13.06.2017 10:25 ADM.21.2.2017 Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - Budowa systemu wczesnego wykrywania pożaru w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie
05.06.2017 12:38 ADM.21.2.2017 Budowa systemu wczesnego wykrywania pożaru w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie
26.08.2016 18:03 DNS.26.4.2016 Badanie rynku oraz analiza popytu na usługi archiwalne, edukacyjne, kulturalne, wystawiennicze i turystyczne będące efektem realizacji projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu"
05.07.2016 17:40 DNS.0201.2.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu "
27.06.2016 16:54 DNS.201.2.2016 Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu"
26.11.2015 11:05 DNS.26.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43"
16.11.2015 16:25 DNS.26.05.2015 Pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43"
13.11.2015 13:48 DNS.26.4.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie usługi digitalizacji i indeksacji wybranych materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu

1 2 3 4 5 6 następna