Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2018 15:19 Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
09.10.2018 15:23 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3
25.09.2018 09:59 Informacja Komisji Przetargowej dotycząca postępowania znak: AG.26.5.2018 na – roboty budowlane – rozbiórka obiektów budowlanych na działkach nr 64/1 i 64/3 obręb 2057 Szczecin przy ul. Żołnierskiej 3
11.09.2018 10:19 Zmiana do ogłoszenia Numer: 613406-N z dnia 06/09/2018 dotyczącego robót budowlanych – rozbiórka obiektów budowlanych na działkach nr 64/1 i 64/3 obręb 2057 Szczecin przy ul. Żołnierskiej 3
06.09.2018 12:29 Zaproszenie do składania ofert cenowych na roboty budowlane: rozbiórki obiektów budowlanych na działkach nr 64/1 i 64/3 obręb 2057 w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3.
06.06.2018 10:16 Archiwum Państwowe w Szczecinie uprzejmie informuje, iż posiada do zagospodarowania regały metalowe skręcane, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.
15.01.2018 12:34 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę ochrony w obiektach Archiwum Państwowego w Szczecinie 2018-2019
08.12.2017 14:03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę - rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego urządzenia NAS TS-EC1280U o dwie dodatkowe półki dyskowe REXP-1620U-RP i przełączniki szt.2.
07.12.2017 11:50 Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę ochrony w obiektach Archiwum Państwowego w Szczecinie 2018-2019
05.12.2017 10:16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem szaf kartograficznych 4 segmenty z szufladami na potrzeby Archiwum Państwowego w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13

1 2 3 4 5 6 następna