Opłaty za sporządzenie kopii, wypisów i odpisów z dokumentacji płacowej

Na podstawie art. 51o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji pracowniczej pobierane są opłaty uwzględniające m.in. koszty: wyszukania dokumentów i ich przygotowania do sporządzenia odpisu lub skopiowania, sporządzenia odpisu lub kopii, warunków także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji.

Maksymalną wysokość opłat określa rozporządzenie ministra kultury z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Wysokość opłat pobieranych przez Archiwum określa zarządzenie Nr 3 dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za sprządzenie kopii, wypisów i odpisów z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Cennik

Kopia świadectwa pracy.
Opłata pobierana jest za dokument, niezależnie od ilości stron i formatu  17,00

Kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzeniaOpłata pobierana jest za dokument, niezależnie od ilości stron i formatu  4,00

Kopia kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo listy płacOpłata pobierana jest za każdą kartę zarobkową lub stronę listy płac  4,00

Odpis świadectwa pracyOpłata pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę odpisu  35,00
Odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzeniaOpłata pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę odpisu   8,00

Odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płacOpłata pobierana jest za każdą pozycję zestawienia (kwota wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany wciągu roku)  4,00

Maksymalna opłata od jednego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za sporządzenie kopii, wypisów i odpisów z dokumentacji płacowej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2007 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż