Gdzie szukać dokumentacji osobowej i płacowej?

Gdzie szukać dokumentów?
W istniejących zakładach pracy (także przekształconych lub sprywatyzowanych) obowiązek przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej byłych pracowników (obecnie przez pięćdziesiąt lat) spoczywa na pracodawcy. Dlatego w przypadku, gdy dawny zakład pracy istnieje, to właśnie tam należy szukać swoich dokumentów z okresu zatrudnienia. Dotyczy to również większości przekształconych lub sprywatyzowanych byłych przedsiębiorstw państwowych, których dokumentację z reguły przejęły przedsiębiorstwa lub spółki powstałe w wyniku zmian organizacyjnych.

Gdzie szukać informacji o miejscu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów?
Informacje o miejscach przechowywania dokumentacji ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy można znaleźć w bazach danych dostępnych w Internecie, np. na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Zakałdu Ubezpieczeń Społecznych.
O miejscu przechowywania dokumentów zlikwidowanego przedsiębiorstwa prywatnego, państwowego lub spółdzielczego, likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej powinien poinformować właściwy terytorialnie sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy. Tam też warto poszukać informacji na temat losów swojej dokumentacji pracowniczej.

Zlikwidowane zakłady państwowe
W razie braku sukcesora należy zwrócić się do organu administracji państwowej, założycielskiego lub nadrzędnego w stosunku do byłego pracodawcy. Najczęściej będzie to wojewoda lub właściwy rzeczowo minister. Informacje dotyczące dokumentacji zakładów państwowych uzyskać można w:
- Archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim tel. (95) 711-53-12, 711-52-61;
- Zakładzie Obsługi Administracyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim tel. (95) 711-53-96, 711-55-56

Zlikwidowane spółdzielnia
W tym przypadku informacji najlepiej szukać w związku rewizyjnym, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeśli takiego związku nie ma lub został zlikwidowany – w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Dokumentacja może być przechowywana przez inną spółdzielnię, organizację spółdzielczą, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, a także archiwa prywatne i państwowe.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gdzie szukać dokumentacji osobowej i płacowej?
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2007 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż