Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Częstochowie utworzone zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1994 roku (Dz. U. Nr 73, poz. 328 z dnia 27.06.1994 r.)

 

 Archiwum Państwowe w Częstochowie działa na podstawie:

 

1)   Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.)

 

2)   Statutu nadanego Decyzją Nr 3 Naczelengo Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Częstochowie

 

3)   Regulaminu organizacyjnego ustanowionego na podstawie § 10 Statutu Archiwum Państwowego w Częstochowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 października 1997 roku Częstochowie

 

4)       Innych przepisów regulujących działalność archiwalną.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2003 09:03