Przedmiot działalności

Archiwum Państwowe w Częstochowie zostało utworzone Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r.  Właściwą działalność rozpoczęło jednak dopiero w sierpniu 1951 r. kiedy to przekazano instytucji budynek dawnego Archiwum Miejskiego przy ul. Krakowskiej 16 w Częstochowie.

W 1963 r. Archiwum przeniesiono na ulicę wówczas Modzelewskiego 8, obecnie Śląską, do budynku byłego Banku Inwestycyjnego. W 1975 r. miała miejsce kolejna przeprowadzka, tym razem na ulicę Warszawską 172 do obiektów zajmowanych wcześniej przez Częstochowską Fabrykę Artykułów Muzycznych „Melodia”.

Od 1994 r. siedzibą Archiwum Państwowego w Częstochowie jest budynek po byłych Częstochowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Ceba” przy ulicy Rejtana 13.

 

 

Archiwum Państwowe, jako urząd administracji państwowej, placówka kulturalno – oświatowa i naukowo – badawcza w toku swej działalności realizuje następujące zadania:

 

-        gromadzi i przechowuje materiały archiwalne

-        zabezpiecza materiały archiwalne przez działania profilaktyczne, stwarzające właściwe warunki przechowywania zbiorów a także prowadzenie prac konserwatorsko – introligatorskich

-       nadzoruje te państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, które tworzą materiały archiwalne

-        ewidencjonuje i opracowuje materiały archiwalne w celu nadania im trwałego porządku i opisania ich treści w pomocach informacyjnych

-        udostępnia materiały archiwalne bezpośrednio, w pracowni naukowej zainteresowanym użytkownikom do celów naukowo – badawczych, popularno – naukowych, popularyzacyjnych, urzędowych, genealogicznych, własnościowo – majątkowych lub pośrednio, w drodze prowadzonych przez pracowników archiwum poszukiwań i wydawanych uwierzytelnionych bądź nie reprodukcji, odpisów oraz zaświadczeń potrzebnych do celów naukowo – badawczych, informacyjnych, urzędowych, własnościowo – majątkowych, genealogicznych, socjalnych (odszkodowawczych, emerytalnych)

-        prowadzi działalność naukową, informacyjną i popularyzatorską o materiałach archiwalnych i archiwach w formie wystaw, lekcji i pogadanek historyczno – archiwalnych.

 

 

Zbiory Archiwum Państwowego w Częstochowie pochodzą z XIX i XX w., a tylko nieliczne dokumenty z XVII i XVIII w. Do najważniejszych grup archiwaliów należy zaliczyć: akta administracji państwowej i samorządowej – ogólnej i specjalnej, wśród których na szczególną uwagę zasługuje zespół Akta miasta Częstochowy z lat 1759 – 1945; akta instytucji wymiaru sprawiedliwości: sądów, prokuratur, akta notarialne, akta zakładów przemysłowych, cechów rzemieślniczych, banków, spółdzielni; akta stanu cywilnego z lat 1808 – 1901 różnych wyznań.

 

Siedziba Archiwum mieści się w Częstochowie.

 

Zasięgiem działania Archiwum jest:

1)       na terenie województwa śląskiego obszar obejmujący:

a)       miasto na prawach powiatu Częstochowa,

b)      wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego,

c)      miasto Kalety powiatu tarnogórskiego,

d)      gminy: Irządze, Kroczyce, Szczekociny i Włodowice powiatu zawierciańskiego.

2)       na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący:

a)      gminy: Nowa Brzeźnica, Pajęczno i Strzelce Wielkie powiatu pajęczańskiego,

b)      gminy: Gidle i Żytno powiatu radomszczańskiego.

3)       na terenie województwa opolskiego obszar obejmujący gminy: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki powiatu oleskiego.

4)       na terenie województwa świętokrzyskiego obszar obejmujący gminy: Moskorzew, Radków i Secemin powiatu włoszczowskiego.

 

 

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Częstochowie szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale „Podstawy prawne działania”.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2003 09:01