Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Bydgoszcy jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 431371 zł, w tym:

·        nieruchomości o wartości 13206 zł – należące do Skarbu Państwa budynki: centrali Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 65 oraz Oddziału w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 58, znajdujący się w nieodpłatnym zarządzie Archiwum.

·        majątek ruchomy o łącznej wartości 299305 zł ( regały, sprzęt komputerowy itp).

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2002, z uwzględnieniem inwestycji z roku 2003.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi również działalność pozabudżetową w postaci środków specjalnych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2003 19:00