Majątek i finanse

Archiwum Akt Nowych > Majątek i finanse


Majątek i finanse
 
Archiwum Akt Nowych jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z póź. zm.).
 
Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być
wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalności statutową
Archiwum. Archiwum włada budynkiem magazynowym i biurowym o łącznej powierzchni
13.280 metrów kwadratowych, będących w trwałym zarządzie.

Archiwum Akt Nowych posiada majątek /aktywa trwałe/ o łącznej wartości: 31 055 114,78 zł w tym: grunt o wartości 22 486 725,00, budynki o wartości 7 087 198,72, urządzenia techniczne i maszyny o wartości 882 182,94 oraz inne środki trwałe o wartości 599 008,12 . Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2017 rok.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Budzyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2014 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.04.2018 22:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
28.04.2017 14:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
28.04.2017 14:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
02.11.2016 14:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
08.06.2015 12:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
21.05.2014 11:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
26.06.2013 11:54 Usunięto załącznik Majątek i finanse
(Małgorzata Przeździecka)
26.06.2013 11:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
26.06.2013 11:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Przeździecka)
26.11.2012 15:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
26.11.2012 15:58 Usunięto załącznik Majątek i finanse
(Małgorzata Budzyńska)
26.11.2012 15:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
26.11.2012 15:56 Dodano załącznik "Majątek i finanse"
(Małgorzata Budzyńska)
26.11.2012 15:55 Dodano załącznik "Majątek i finanse"
(Małgorzata Budzyńska)
26.11.2012 15:54 Usunięto załącznik Majątek i finanse
(Małgorzata Budzyńska)
26.11.2012 15:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
29.06.2011 12:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
09.03.2007 12:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
30.08.2006 14:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
21.11.2005 14:49Dodano załącznik "Majątek i finanse"
(Małgorzata Budzyńska)
21.11.2005 14:48Usunięto załącznik "Majątek i finanse"
(Małgorzata Budzyńska)
21.11.2005 14:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
20.11.2004 12:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Budzyńska)
19.11.2004 10:57 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Budzyńska)