Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

                                                   Archiwum Państwowe w  Bydgoszczy

                                                                ul. Dworcowa 65

                                                   85 - 009 Bydgoszcz

                                                      

 

DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko.........................................................................

Adres.......................................................................................

Nr telefonu...............................................................................

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U., nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

-    dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

-    kserokopie

-    pliki komputerowe

-  inny

 przekazanie informacji:

-    jako kserokopii

-    w formie elektronicznej

udostępnienie na nośniku elektromagnetycznym:

-    dyskietka 3,5

-    dysk napędu ZIP

-    CD-ROM

inne formy: ........................................................................

-    przesłanie informacji do skrzynki poczty elektronicznej pod adresem:

-    przesłanie informacji pocztą pod adresem**

-   odbiór osobiście przez wnioskodawcę

*Właściwe pole zakreślić krzyżykiem

** Wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

 

 

 

 

    .........................................                                ..........................................

     Miejscowość, data                                                   podpis wnioskodawcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 20:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż