zasady udostępniania akt w pracowni

Podstawowe zasady korzystania z archiwaliów w pracowni naukowej

(na podstawie Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 18 maja 2000r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych)

      

1.      Do pracowni naukowej można wejść tylko ze środkami  do sporzą­dzenia notatek. Torby, płaszcze, kurtki oraz środki żywnościowe i inne, które mogą uszkodzić materiały archiwalne należy pozostawić w szafach na korytarzu przed wejściem do pracowni. Klucz od szafy podczas korzystania z akt przechowuje użytkownik osobiście. Telefony komórkowe należy wyłączyć.

2.   Archiwalia i archiwalne pomoce informacyjne udostępniane są tylko w pracowni naukowej.

3. Ogólnych informacji o zasobie archiwum państwowego, dostępnych po­mocach ewidencyjno- informacyjnych i zasadach udostępniania ar­­chiwaliów udzielają dyżurujący pracownicy.

4.  Informacje o materiałach archiwalnych, niezbędne do złożenia zamówień, wyszukiwane są  przez użytkowników zasobu samodzielnie.

5.  Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią posiadane przez archiwum środki  ewidencyjne i informacyjne.

6.  Przed zamówieniem akt do pracowni należy wypełnić formularz Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego obejmującego dane użytkownika oraz charakterystykę zamierzonych poszukiwań archiwa­lnych oraz zapoznać się z Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych.

7. Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówień (rewersu). Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej i są realizowane w dniu następnym.

      Jednorazowo zasadniczo udostępnia się do 10 jednostek dziennie

8. Dla osób przyjezdnych akta są sprowadzane z magazynu w tym samym dniu dwukrotnie o: 1000, 1200  lub 1400.

9. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w pracowni i  odbiór archiwaliów w ewidencji użytkowników pracowni. Jednostki archiwalne zawierające dokumenty luźne udostępnia się kolejno: po zwróceniu wykorzystanej jednostki użytkownik otrzymuje następną.

10. Materiały archiwalne, z których sporządzono reprodukcje użytkowe (skany, mikrofilmy) udostępniane są w postaci reprodukcji.

11. Podczas korzystania z archiwaliów w pracowni zabrania się:

a.       dokonywania jakichkolwiek wpisów na dokumentacji,

b.       sporządzania notatek na dokumentach,

c.        wyjmowania dokumentów i zmieniania układu akt,

d.       spożywania posiłków na terenie  pracowni,

e.        zakłócania pracy innych użytkowników pracowni,

f.         udostępniania dokumentacji innym osobom.

12.     Po skorzystaniu z archiwaliów użytkownik zobowiązany jest do:

a.       wpisania się do metryczki załączonej do akt,

b.      oddania archiwaliów w stanie nieuszkodzonym z dyspozycją ich zwrotu  do magazynu  lub zachowania w depozycie (akta z depozytu, gdy przez 2 tygodnie nie są wykorzystywane w pracowni, są przekazywane do magazynu).

13. Z wybranych archiwaliów wytworzonych po 1800 r., jeżeli ich stan zachowania pozwala, archiwum może wykonać odpłatne kserokopie, fotokopie i skany. Zabrania się samodzielnego kopiowania dokumentów.

14. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zasobu archiwalnego osoby korzystające z materiałów archiwalnych mogą być w uzasadnionych przypadkach wezwane do okazania zawartości toreb,  itp.

15. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez użytkownika lub stwierdzenie rażącego braku przygotowania do samodzielnych badań może spowodować wydanie przez dyrektora archiwum decyzji o odmowie bezpośredniego udostępniania materiałów archiwalnych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zasady udostępniania akt w pracowni
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2004 21:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż