Biuletyn Informacji Publicznej AP Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-009 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 65

 

 

 

e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl
Tel: +48 (52) 33 95 401
Fax: +48 (52) 33 95 410

 

 

 

 

 

 

 

www.bydgoszcz.ap.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

 

 

 

(Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

Jawność życia publicznego i przejrzystość działania władz publicznych należą do fundamentalnych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego. Obywatelskie prawo do wiedzy o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne, zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zostało unormowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Realizacji tego uprawnienia ma służyć m.in. Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

 

W Biuletynie znajdą Państwo informacje o Archiwum Państwowym w Bydgoszczy jako urzędzie administracji rządowej. W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej AP Bydgoszcz
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2004 20:13