Zakres działalności

           Misją Archiwum Państwowego w Bydgoszczy jest trwałe zachowanie dokumentacyjnych form zapisu czynności urzędowo – prawnych i innych informacji o różnych przejawach życia społecznego, powstałych zarówno w przeszłości jak i powstających współcześnie oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich, w celu kształtowania pamięci historycznej, świadomości narodowej wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. 

           Archiwa Państwowe w Bydgoszczy  prowadzi działalność w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. Wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce podlegających Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Do jego zakresu działania należy gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych z terenu Bydgoszczy, powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego z województwa kujawsko- pomorskiego oraz powiatu chojnickiego ( miasto Chojnice, gminy: Brusy, Chojnice i Czersk) z województwa pomorskiego a także gminę Trzemeszno z  województwa wielkopolskiego.

W szczególności do zakresu działania Archiwum. należy:

·        kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;

·        prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;

·        ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego;

·        kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;

·        wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;

·        prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;

·        popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

·        wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Bydgoszczy szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2004 20:01