Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

mgr Eugeniusz Borodij

tel. (052) 33 95 402 

 Kompetencje :

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

·        sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,

·    sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
reprezentuje Archiwum na zewnątrz
,

·        przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania i wnioski dotyczące ich realizacji,

·        dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

·        wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w przewidzianych odrębnymi przepisami,

·        wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
bezpośrednio kieruje personelem naukowym,

·        czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,

·        kieruje realizacją zadań ppoż, bhp i obronnych.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2004 19:59