Majątek i finanse

 

Majątek i finanse Archiwum

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe jest państwową jednostką budżetową działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

Majątek NAC stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową NAC.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor NAC oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości:
5 211 756,60 zł, w tym:

- urządzenia techniczne i maszyny o wartości: 2 279 379,91 zł,

- środki transportu: 10 500 zł,

- inne środki trwałe: 2 647 583,17 zł,

- wartości niematerialne i prawne: 274 293,52 zł,

oraz aktywa obrotowe.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2016.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sebastian Zduńczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2004 15:30