Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

www: http://nac.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe
02-103 Warszawa
ul. Hankiewicza 1

NIP: 525-20-88-853
Regon: 000001229

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Narodowe Archiwum Cyfrowe
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sebastian Zduńczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2004 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż