Zasady korzystania z zasobu

Podstawowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych

 • z zasobu archiwalnego korzystać może każdy
 • korzystanie z zasobu jest bezpłatne
 • z zasobu korzystać można w sposób bezpośredni lub pośredni
 • bezpośrednie zapoznanie się z zasobem odbywa się w pracowni naukowej
 • bezpośrednie zapoznanie się z zasobem oznacza udostępnienie zainteresowanym oryginału dokumentu lub jego reprodukcji
 • materiały archiwalne udostępnia się na podstawie zamówienia pisemnego
 • realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, o ile zezwala na to stan akt oraz organizacja pracy Archiwum
 • korzystający może zamówić reprodukcję z zamówionego materiału
 • pośrednie zapoznanie się z zasobem następuje w formie ustnej lub pisemnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące zawartości zasobu
 • korzystający ma swobodny dostęp do materiałów ewidencyjnych dotyczących zasobu AP w Zielonej Górze
 • użytkownik jest zobligowany do przestrzegania zasad i zwyczajów obowiązujących w Archiwum
 • użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do księgi wizyt
 • użytkownik winien wykazywać niezbędną troskę o udostępnione mu materiały archiwalne
 • przerywając pracę nad udostępnionymi materiałami archiwalnymi, użytkownik przekazuje je do depozytu
 • wszelkie ograniczenia w dostępie do zasobu oraz odstępstwa od podanych wyżej zasad unormowane są w odrębnych przepisach
 • szczegółowe zasady i tryb udostępniania określa Zarządzenie nr 4 NDAP z dnia 1 lutero 2013 r., regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej oraz inne przepisy, dostępne na miejscu


Pomoce ewidencyjne dla korzystających

 • informator o zasobie - opracowany dla zasobu zielonogórskim Archiwum wg stanu na koniec 2000 r.
 • inwentarze zespołów - kartkowe oraz książkowe; są podstawowa forma ewidencyjną dla zespołu (zbioru) akt; charakteryzują się ujęciem analitycznym, w którym każda jednostka archiwalna zewidencjonowana jest odrębnie.
 • bazy danych - obecnie ogólnodostępne są bazy IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych) oraz SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego). Bazy danych dostępne są na stronie NDAP www.archiwa.gov.pl


Archiwum Państwowe w Zielonej Górze wykonuje kwerendy z posiadanego zasobu, między innymi z zakresu:

 • poszukiwań genealogicznych
 • poświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • spraw własnościowych


 • Opłaty za wykonane usługi zamieszczone są w cenniku.


Informacje niezbędne do realizacji kwerendy:

 • dla kwerend genealogicznych: 
  - data i miejsce urodzenia, ślubu i zgonu osoby poszukiwanej
 • dla kwerend własnościowych: 
  - imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  - miejsce położenia nieruchomości
 • dla kwerend dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia: 
  - imię i nazwisko (nazwisko panieńskie)
  - data urodzenia
  - imię ojca
  - informacja o odbytej służbie wojskowej (dokładne daty)
  - informacje o wykorzystanych urlopach wychowawczych (dokładne daty)
  - informacje o wykorzystanych urlopach bezpłatnych (np. budowy eksportowe)


Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres

  uwzględniając:
 • rodzaj zapytania (genealogia, sprawy własnościowe, sprawy socjalne, informacje o zatrudnieniu, inne)
 • znak sprawy
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • telefon
 • ulica, nr domu i lokalu
 • kod i miasto
 • kraj
 • opis sprawy


 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku poszukiwań genealogicznych lub własnościowych niezbędne jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu w udokumentowanych koligacjach rodzinnych z osobami poszukiwanymi lub posiadaniu prawa własności do poszukiwanej nieruchomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady korzystania z zasobu
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Zbigniew Bujkiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2004 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.04.2015 13:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 13:02 Dodano załącznik "Regulamin korzystania z materiałów
archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze"

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 13:02 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE
UŻYTKOWNIKA"

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 13:00 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE
UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO"

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 13:00 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - REWERS"
(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 12:58 Usunięto załącznik Załącznik nr 4 do Regulaminu. REWERS
-

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 12:58 Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do Regulaminu.
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 12:57 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Regulaminu. WYKAZ
ZESPOŁÓW (ZBIORÓW ) ARCHIWALNYCH

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 12:57 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Regulaminu.
ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO -

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 12:57 Usunięto załącznik REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW
ARCHIWALNYCH W CZYTELNI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ
GÓRZE

(Zbigniew Bujkiewicz)
24.04.2015 12:56 Edycja dokumentu (Zbigniew Bujkiewicz)
22.01.2014 17:10 Edycja dokumentu (Zbigniew Bujkiewicz)
22.01.2014 17:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Regulaminu. REWERS -
"

(Zbigniew Bujkiewicz)
22.01.2014 17:08 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Regulaminu.
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA"

(Zbigniew Bujkiewicz)
22.01.2014 17:08 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Regulaminu. WYKAZ
ZESPOŁÓW (ZBIORÓW ) ARCHIWALNYCH"

(Zbigniew Bujkiewicz)
22.01.2014 17:07 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Regulaminu.
ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO - "

(Zbigniew Bujkiewicz)
22.01.2014 17:07 Dodano załącznik "REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW
ARCHIWALNYCH W CZYTELNI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ
GÓRZE "

(Zbigniew Bujkiewicz)
21.10.2004 13:50 Edycja dokumentu (Zbigniew Bujkiewicz)
21.10.2004 13:49 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Bujkiewicz)