Porządkowanie części dokumentacji po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa

Informujemy, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Zamawiający Archiwum Akt Nowych zawarł umowę nr 84/2018 w przedmiocie postępowania pn „Porządkowanie części dokumentacji po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa" Nr postępowania 26.285.2018 z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Główny

Ul. Bonifraterska 6 lok. 21

00-213 Warszawa

NIP 526-10-23-959

KRS 0000158552

na warunkach i zasadach określonych w Postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o ustawy Pzp, w tym zgodnie z udostępnionym  wzorem umowy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządkowanie części dokumentacji po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Przeździecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 22:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż