majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze jest urzędem administracji rządowej, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 11 721 312,78 zł (wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2014., w tym:

  1. nieruchomości należące do Skarbu Państwa, znajdujące się w nieodpłatnym zarządzie Archiwum:

  • grunty - 214 813,16 zł
  • budynek w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a - 9 170 740,64 zł

      2. majątek ruchomy o łącznej wartości 2 335 758, 98 zł. – sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia.

Fundusz jednostki w 2014 r. wynosił 14 422 316,44 zł

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Zbigniew Bujkiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2004 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż