struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

W skład Archiwum wchodzą:

Oddział opracowania zasobu,

Sekcja do spraw ewidencji, informacji i udostępniania,

Stanowisko pracy do spraw nadzoru nad archiwami zakładowymi,

Stanowisko pracy do spraw reprografii i konserwacji,

Dział administracyjno-gospodarczy.

W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:

Kolegium,

Zespół zakupów materiałów archiwalnych.

Wspólne dla Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Elblągu są: Komisja Metodyczna i archiwalnej oceny dokumentacji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:struktura
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Aleksandra Szlufik
Informację wytworzył:Aleksandra Szlufik
Data na dokumencie:20.10.2004
Data publikacji:20.10.2004 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż