wersja do wydruku Ewa Penca 19.10.2004 14:25

Kompetencje

Zakres działania:

  1. ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych
    i administracyjnych,
  2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  3. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
  4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
  5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  6. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
  7. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie
    o służbie cywilnej,
  8. czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
  9. kierowanie realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Ewa Penca
Informację wytworzył:Ewa Penca
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2004 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.10.2004 11:55 Edycja dokumentu (Ewa Penca)
20.10.2004 11:46 Edycja dokumentu (Ewa Penca)
19.10.2004 14:29 Edycja dokumentu (Ewa Penca)
19.10.2004 14:25 Utworzenie dokumentu. (Ewa Penca)