Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DAG.26.9.2018

Ogłoszenie nr 500267536-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 645323-N-2018
Data: 07/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Archiwum Główne Akt Dawnych, Krajowy numer identyfikacyjny 101100000, ul. Długa  7, 00-263   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 831-54-91 do 93 w 471, e-mail bdornowska@agad.gov.pl, faks 228 311 608.
Adres strony internetowej (url): http://www.agad.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.agad.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.ap.gov.pl/agad
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 79715000-9
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV:79710000-4 Dodatkowy kod CPV:79715000-9

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DAG.26.9.2018
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż