wersja do wydruku Artur Nogaj 07.11.2018 09:12

Zakup dwóch komputerów

Archiwum Państwowe w Toruniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na dostarczenie:
 
1. Komputera typu All in One o specyfikacji i funkcjonalności nie gorszej niż model Dell Optiplex 5260 AIO w wersji opartej na poniższej specyfikacji:
  • procesor: i3-8100
  • RAM 8GB
  • dysk SSD: 256GB
  • Windows 10 Pro
  • Monitor FHD 21.5"
2. Komputera typu Nettop o specyfikacji i funkcjonalności nie gorszej niż model Intel NUC J5005 w wersji opartej na poniższej specyfikacji:
  • Procesor: Pentium J5005
  • RAM 8GB
  • Dysk SSD 120SSD
  • Windows 10 Pro
1. Cena oferty zawierać musi koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dostarczenia sprzętu do budynku Archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4 w Toruniu.
2. Rozliczenie za wykonanie usługi: Zamawiający wpłaci należność przelewem bankowym na konto wykonawcy w ciągu 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
3. Kryterium wyboru oferty: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza spełniająca
4. Ofertę stanowią:
wypełniony formularz ofertowy (zał. 1)
aktualny wypis z KRS (może być wydruk strony internetowej)
skrócona specyfikacja proponowanych komputerów
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy składać do dnia 14 listopada 2018 roku do godziny 15.00
osobiście w kancelarii archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4
listownie na adres: Archiwum Państwowe w Toruniu, pl. Rapackiego 4 87-100 Toruń
na adres e-mail: archiwum@torun.ap.gov.pl
W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Arturem Nogajem na adres: anogaj@torun.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup dwóch komputerów
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż