wersja do wydruku Artur Nogaj 06.11.2018 12:40

Zakup licencji FortiGuard 24x7

Archiwum Państwowe w Toruniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na dostarczenie następujących licencji do urządzeń FortiGate:

 • Licencja FortiGuard 24x7 (3 lata) dla urządzenia FG-60E
 • Licencja FortiGuard 24x7 (3 lata) dla urządzenia FG-30E
 • Licencja FortiGuard 24x7 (3 lata) dla urządzenia FG-30E
 1. Cena oferty zawierać musi wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Rozliczenie za wykonanie usługi: Zamawiający wpłaci należność przelewem bankowym na konto wykonawcy w ciągu 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
 3. Kryterium wyboru oferty: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza.
 4. Ofertę stanowią:
 • wypełniony formularz ofertowy (zał. 1)
 • aktualny wypis z KRS (może być wydruk strony internetowej)
 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy składać do dnia 13 listopada 2018 roku do godziny 15.00
 • osobiście w kancelarii archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4
 • listownie na adres: Archiwum Państwowe w Toruniu, pl. Rapackiego 4 87-100 Toruń
 • na adres e-mail: archiwum@torun.ap.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Arturem Nogajem na adres: anogaj@torun.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup licencji FortiGuard 24x7
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2018 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż