Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 03.10.2018 r.

Pyt. 1

„Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad skanowanym obiektem działający w technologii 64 bitowej"

Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SOPZ urządzenie z głowicą nieruchomą. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane przez wielu producentów profesjonalnych skanerów dziełowych.

 

Odp. Dopuszczamy inne rozwiązania.

 

Pyt. 2

„Rozdzielczość optyczna urządzenia na całym obszarze skanowania min. 600 x 600 dpi."

Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania SOPZ urządzenie wykonujące skany w rozdzielczości optycznej 600x400dpi. Takie skanery były zakupione przez wiele archiwów państwowych (także w 2018 roku) i są z powodzeniem wykorzystywane do digitalizacji. Są jednocześnie zgodne z wymaganiami zawartymi w zarządzeniu nr 14. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Odp. Nie dopuszczamy skanerów o mniejszej rozdzielczości optycznej. Będzie to pierwszy i prawdopodobnie jedyny skaner dziełowy w archiwum mający nam zapewnić szeroki zakres skanowania różnorodnej dokumentacji (aktowa, kartograficzna, dokumentacja ulotna i inna).

 

Pyt. 3
„Formaty plików wynikowych Skaner umożliwia transfer zeskanowanych obrazów do stacji skanującej w postaci plików o formatach JPEG, JPEG2000, TlFF, PNM oraz PDF." Czy Zamawiający może określić do jakich zastosowań wykorzystuje format PNM? Według naszej wiedzy nie jest to format stosowany przez jakiekolwiek Archiwum Państwowe w Polsce.

 

Odp. Wycofujemy się z formatu PNM.

Pyt. 4

„W celu jak największej ochrony obiektów skanowanych oświetlenie nie powinno być oddalone więcej niż 10 cm od skanowanego obiektu. Możliwe włączanie i wyłączanie listw diodowych przed i po skanowaniu w celu umożliwienia skanowania faktury 3D obiektu za pomocą oprogramowania."

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jak według Zamawiającego światło skanera umiejscowione blisko skanowanego obiektu zapewnia mu ochronę. Przypominamy, że każde światło generuje ciepło, które niekorzystnie wpływa na skanowane zbiory. Ponadto natężenie oświetlenia na dokumencie blisko źródła światła jest znacznie większe niż przy świetle oddalonym . Źródło światła umiejscowione blisko obiektu powoduje bardzo dużą nierównomierność oświetlenia przy zbiorach nie idealnie płaskich (nierówności). Wszystkie wymienione wady posiadają skanery płaskie, dlatego bezpieczna i profesjonalna digitalizacja odbywa się na całym świecie przy wykorzystaniu skanerów dziełowych ze światłem oddalonym. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

 

Odp. Dopuszczamy inne rozwiązania. Treść pytania sugeruje, że skanery SMA nie spełniają norm dygitalizacji masowej co nie jest prawdą.

 

Pyt. 5

Niemalże wszystkie zapisy SOPZ wskazują na urządzenie ScanMaster SMA A2 określając wszystkie jego wady jako wymagania minimalne (brak podnoszonej szyby, wysuwana ręcznie kołyska, wbudowany komputer o niskiej wydajności, brak możliwości współpracy z komputerem zewnętrznym, brak głębi ostrości, efekt łączenia obrazu - stitchingu (2 matryce).

Czy Zamawiający dopuszcza jakąkolwiek konkurencję w tym postępowaniu, czy ogranicza możliwość złożenia ofert na tylko jedno urządzenie?

 

Odp. Specyfikacja została napisana na podstawie skanera SMA ponieważ spełnia on nasze wymagania, oferty z podobnymi parametrami również będą brane pod uwagę.

 

Pyt. 6

 Zamawiający określił kryterium oceny ofert „Brak efektu olśnienia i wpływu oświetlenia zewnętrznego na jakość skanów 50%"

W jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować niniejsze wymaganie? Wszystkie profesjonalne skanery dziełowe są zgodne z europejskimi i polskimi normami wobec powyższego ich oświetlenie nie może mieć negatywnego wpływu na operatora skanera.

Wpływ zewnętrznego oświetlenia jest niwelowany poprzez mechanizmy takie jak korekta balansu bieli. Zatem oferta na każdy skaner dziełowy automatycznie otrzymuje 50% w tym

kryterium.

Prosimy o usunięcie powyższych, absurdalnych i bezsensownych zapisów.

Odp.
Norma PN EN 12464 – 1 : 2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

 „Olśnienie jest to pewien stan w procesie widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów w polu widzenia – w wyniku nadmiernego poziomu luminancji w polu widzenia lub niewłaściwego rozkładu luminancji w czasie lub w przestrzeni. Olśnienie powinno być ograniczone, aby unikać błędów, zmęczenia i wypadków.”
Źródło: http://bezel.com.pl/2018/08/01/wymagania-oswietleniowe/#olsnienie

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 03.10.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Aleksandra Szlufik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2018 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż