kompetencje

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
 • sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
 • przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania i wnioski dotyczące ich realizacji,
 • dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
 • wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w przewidzianych odrębnymi przepisami,
 • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  bezpośrednio kieruje personelem naukowym,
 • czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
 • kieruje realizacją zadań ppoż, bhp i obronnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2003 21:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż