wersja do wydruku Marcin Buczek 24.05.2018 20:46

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Lublinie, reprezentowane przez jego Dyrektora.

Dane kontaktowe Archiwum Państwowego w Lublinie:

adres: ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin

tel.: 81 528 61 40

e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl

 1. Oddziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Chełmie, Kraśniku oraz Radzyniu Podlaskim nie są odrębnymi administratorami w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO.
 2. Inspektorem ochrony danych w Archiwum jest Michał Zawada, tel. 81 528 61 55, e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl
 3. Archiwum przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji działań określonych w art. 28 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Archiwum może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.
 5. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.
 6. Dane osobowe w Archiwum nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.
 7. Osobom, których dane osobowe Archiwum przetwarza, przysługuje prawo do:
 1. dostępu do własnych danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu;
 2. sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych własnych danych osobowych;
 3. ograniczenia przez Archiwum przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności lub w przypadku, gdy Archiwum pozyskało dane osobowe niezgodnie z prawem;
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez Archiwum narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
 1. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez:
 1. doręczenie osobiste pisma z żądaniem lub wysłanie go pocztą na adres Archiwum,
 2. formularz kontaktowy na stronie internetowej Archiwum www.lublin.ap.gov.pl,
 3. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Archiwum
 1. Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach archiwalnych, czyli dokumentacji przechowywanej wieczyście, mogą podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności narodowego zasobu archiwalnego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Marcin Buczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 20:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż