Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana RODO) Archiwum Państwowe w Zamościu informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum.

Dane kontaktowe Archiwum Państwowego w Zamościu:

ul. Hrubieszowska 69A,

22-400 Zamość

tel. 84 542 10 37, 84 638 93 82

e-mail: kancelaria@zamosc.ap.gov.pl

 1. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Archiwum Państwowym w Zamościu jest Pan Bartosz Sierpniowski, e-mail: iod@zamosc.ap.gov.pl
 2. Archiwum przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji działań określonych w art. 28 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Archiwum może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.
 4. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.
 5. Danych osobowych w Archiwum nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie wykorzystuje się tych danych do profilowania.
 6. Dane osobowe Użytkowników Archiwum są przetwarzane i osobom takim przysługują następujące prawa:
 • dostępu do własnych danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;
 • sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • ograniczenia przez Archiwum przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności lub w przypadku, gdy Archiwum pozyskało dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Archiwum narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
 1. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez:
 • doręczenie osobiste pisma do kancelarii Archiwum;
 • przesłanie pisma pocztą na adres Archiwum;
 • złożenie pisma za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Archiwum http://zamosc.ap.gov.pl
 • przesłanie pisma za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Archiwum.
 1. Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach archiwalnych, stanowiących dokumentację przechowywaną wieczyście, mogą podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności narodowego zasobu archiwalnego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna RODO
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 23:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż