wersja do wydruku Anna Wajs 24.05.2018 14:58

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej: APW) informuje, iż:

1. Jest administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych APW, na podstawie art.6 ust. 1 lit a RODO, przez okres niezbędny do wykonania tych zadań, tj. przez co najmniej 20 lat.             

3. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Mogą być udostępniane wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji Pani/Pana wystąpienia o udostępnienie materiałów archiwalnych.

8. Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować do naszego inspektora ochrony danych na adres:

            1. e-mail: iod@warszawa.ap.gov.pl;

2. adres korespondencyjny: Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Wajs
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.06.2018 14:08 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
24.05.2018 15:42 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
24.05.2018 15:01 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
24.05.2018 14:58 Utworzenie dokumentu. (Anna Wajs)