Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Marek Kuczyński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.05.2018
Data publikacji:21.05.2018 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.06.2018 08:53 Edycja dokumentu (Marek Kuczyński)
06.06.2018 08:53 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania związane z SIWZ"
(Marek Kuczyński)
06.06.2018 07:27 Edycja dokumentu (Marek Kuczyński)
06.06.2018 07:27 Usunięto załącznik Odpowiedź w związku z przedmiotem
zamówienia

(Marek Kuczyński)
06.06.2018 07:27 Usunięto załącznik Pytanie w związku z przedmiotem
zamówienia

(Marek Kuczyński)
28.05.2018 09:17 Dodano załącznik "Odpowiedź w związku z przedmiotem
zamówienia"

(Marek Kuczyński)
28.05.2018 09:17 Dodano załącznik "Pytanie w związku z przedmiotem
zamówienia"

(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:32 Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wykaz dostaw"
(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wzór umowy"
(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - kosztorys ofertowy"
(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - opis przedmiotu
zamówienia"

(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:18 Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - zobowiązanie"
(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa
kapitałowa"

(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:16 Dodano załącznik "Załącznik 3 - oświadczenie
przesłanek wykluczenia"

(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:16 Dodano załącznik "Załącznik 2 - oświadczenie warunków
w postępowaniu"

(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:16 Dodano załącznik "Załącznik 1 - formularz ofertowy"
(Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:16 Dodano załącznik "SIWZ" (Marek Kuczyński)
21.05.2018 11:16 Dodano załącznik "Ogłoszenie" (Marek Kuczyński)
21.05.2018 10:01 Utworzenie dokumentu. (Marek Kuczyński)