wersja do wydruku Marcin Buczek 16.05.2018 08:08

Ogłoszenie o wyniku - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

             Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie informuje, że w postępowaniu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Razem

1

GOEE Energia Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa

94,4 pkt

94,4 pkt

2

Energa-Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

89,6 pkt

89,6 pkt

3

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

100,0 pkt

100,0 pkt

 

 

Lublin, dnia 16.05.2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyniku - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Marcin Buczek
Informację wytworzył:Krzysztof Kołodziejczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2018 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż