Wysokość opłat za odpisy i kopie z dokumentacji osobowo-płacowej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu pobiera opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzanie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1270)
w wysokości:

 1. za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 zł
 2. za sporządzenie kopii z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość
  wynagrodzenia   –
  4 zł
 3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy
   płac   –
  4 zł
 4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę   – 35 zł
 5. za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku
  pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą
  rozpoczętą stronę –
  8 zł
 6. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą
   pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy
  okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) –
  4 zł

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wysokość opłat za odpisy i kopie z dokumentacji osobowo-płacowej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:Dyrektor Archiwum
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2004 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż