wersja do wydruku Artur Nogaj 13.04.2018 14:39

Zakup serwera na potrzeby EZD PUW

Archiwum Państwowe w Toruniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na dostarczenie serwera spełniającego minimalne warunki określone w zał. 2 załączonym do niemniejszego zapytania ofertowego.

 1. Cena oferty zawierać musi koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dostarczenia sprzętu do budynku Archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4 w Toruniu.
 2. Rozliczenie za wykonanie usługi: Zamawiający wpłaci należność przelewem bankowym na konto wykonawcy w ciągu 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
 3. Kryterium wyboru oferty: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza spełniająca jednocześnie minimalne wymogi przedstawione w zał. 2
 4. Ofertę stanowią:
 • wypełniony formularz ofertowy (zał. 1)
 • aktualny wypis z KRS (może być wydruk strony internetowej)
 • skrócona specyfikacja proponowanego serwera na wzór przedstawionej w zał. 2
 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy składać do dnia 27 kwietnia 2018 roku
 • osobiście w kancelarii archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4
 • listownie na adres: Archiwum Państwowe w Toruniu, pl. Rapackiego 4 87-100 Toruń
 • na adres e-mail: archiwum@torun.ap.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Arturem Nogajem na adres: anogaj@torun.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup serwera na potrzeby EZD PUW
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2018 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż