kompetencje

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Archiwum Państwowego we Wrocławiu zastępca dyrektora wykonuje zadania w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i przyznanych kompetencji, a w szczególności:

 

 

 1. sprawuje nadzór nad Oddziałami Zamiejscowymi i przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę ich działalności, z przeprowadzonych kontroli sporządza pisemne sprawozdania,
   
 2. sprawuje bezpośredni nadzór i współpracuje na bieżąco z Oddziałami I, II, III oraz z Pracownią Konserwatorsko – Reprograficzną,
   
 3. koordynuje realizację zadań wymagających współpracy kilku oddziałów,
   
 4. nadzoruje czynności związane z przekazywaniem do Archiwum materiałów archiwalnych z archiwów zakładowych,
   
 5. przewodniczy Komisji Metodycznej,
   
 6. sporządza roczne sprawozdania z działalności Archiwum,
   
 7. sprawuje opiekę na studenckimi praktykami archiwalnymi,
   
 8. sprawuje nadzór nad odpowiednim zabezpieczeniem magazynów archiwalnych, organizuje okresowe przeglądy magazynów z udziałem kierownika Pracowni Konserwatorsko – Reprograficznej i w obecności zainteresowanych kierowników oddziałów,
   
 9. nadzoruje prace w zakresie profilaktyki archiwalnej i konserwacji zasobu archiwalnego,
   
 10. czuwa nad prawidłową realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
   
 11. podpisuje dokumenty finansowo – księgowe,
   
 12. sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku Archiwum i Oddziałów Zamiejscowych,
   
 13. zastępuje dyrektora Archiwum podczas jego nieobecności,
   
 14. wykonuje inne prace zlecane przez dyrektora Archiwum.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:Dyrektor Archiwum
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2004 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż