kompetencje

Zgodnie ze Statutem Archiwum Państwowego we Wrocławiu kompetencje dyrektora to:

1.   Kierowanie całokształtem jego działalności oraz czuwanie nad prawidłową realizacją
      zadań statutowych.

2.   Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

      1.    ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i 
             naukowo-badawczych,
      2.   
ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
      3.   
reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
      4.   
przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i 
              finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
      5.   
dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,  
     
6.    wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych
              odrębnymi przepisami, 
      7.    
kierowanie pracownikami naukowymi,
      8.   
czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
      9.   
wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji, 
    10.   
kierowanie realizacją zadań ppoż., bhp i obronnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:Dyrektor Archiwum
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2004 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż