Majątek i finanse

Archiwum Państwowe Wrocławiu jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z póź. zm.)

Majątek Archiwum Państwowego we Wrocławiu stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalności statutową Archiwum.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2004 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż