Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem szaf kartograficznych 4 segmenty z szufladami na potrzeby Archiwum Państwowego w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tys. euro

Dostawa wraz z montażem szaf kartograficznych 4 segmenty z szufladami na potrzeby Archiwum Państwowego w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13

 na podstawie art. 4 pkt. 8.  Znak: 26.17.2017

 

 

Zamawiający, Archiwum Państwowe w Szczecinie, reprezentowane przez Dyrektora zawiadamia, że w niniejszym zapytaniu została wybrana oferta  nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29,

27-310 Ciepielów

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 16.974,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty (cena – 100 %) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o przyjęte kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium „cena” – 100 pkt.

 

 

                                                                                  Dyrektor

Archiwum Państwowego w Szczecinie

dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem szaf kartograficznych 4 segmenty z szufladami na potrzeby Archiwum Państwowego w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Wiżynis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż