wersja do wydruku Artur Nogaj 23.11.2017 14:21

Zakup serwera

Archiwum Państwowe w Toruniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na dostarczenie serwera spełniającego minimalne warunki określone w zał. 2 załączonym do niemniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. Cena oferty zawierać musi koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dostarczenia sprzętu do budynku Archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4 w Toruniu.
  2. Rozliczenie za wykonanie usługi: Zamawiający wpłaci należność przelewem bankowym na konto wykonawcy w ciągu 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
  3. Kryterium wyboru oferty: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza spełniająca jednocześnie minimalne wymogi przedstawione w zał. 2
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy składać do dnia 1 grudnia 2017 roku
  • osobiście w kancelarii archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4
  • listownie na adres: Archiwum Państwowe w Toruniu, pl. Rapackiego 4 87-100 Toruń
  • na adres e-mail: archiwum@torun.ap.gov.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Arturem Nogajem na adres: anogaj@torun.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup serwera
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2017 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż