Osoby sprawujące funkcje

Zgodnie z zapisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statutu Archiwum Państwowego w Opolu jednostką kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań. Dyrektor kieruje Archiwum przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Osoby sprawujące funkcje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Marchel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2017 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż