wersja do wydruku Anna Wajs 03.02.2012 13:50

kompetencje


Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań w granicach udzielonych mu upoważnień i przyznanych kompetencji;
2) nadzorowanie i kierowanie bieżącą pracą komórek organizacyjnych archiwum
w zakresie: opracowania, inwentaryzowania i ewidencjonowania zasobu archiwum, prowadzenia ewidencji archiwum (w tym ewidencji skarbowej), udostępniania zasobu, przechowywania zasobu, załatwiania kwerend, digitalizacji i mikrofilmowania zasobu, jego konserwacji, kontroli stanu fizycznego i mikrobiologicznego;
3) przygotowywanie i koordynowanie tworzenia projektów planów i sprawozdań;
4) zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności i kierowanie pracą archiwum.

Zastępca dyrektora zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, a zakres zastępstwa rozciąga się na zadania i kompetencje dyrektora.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Wajs
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2012 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.02.2012 08:46 Edycja dokumentu (Anna Belka)
22.10.2003 13:50 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
22.10.2003 13:48 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
17.09.2003 11:43 Utworzenie dokumentu (Anna Wajs)