wersja do wydruku Anna Wajs 26.11.2003 11:06

Załatwianie spraw

 

Archiwum Państwowe w Warszawie przyjmuje sprawy kierowane osobiście (przyjęcia klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 14.15), pisemnie pocztą tradycyjną, a także za pomocą faksu i poczty elektronicznej (archiwum@warszawa.ap.gov.pl).

 

 

DANE TELEADRESOWE/GODZINY PRACY

                                                                   kliknij na link

 

 

Zgodnie z obowiązującą Archiwa Państwowe Instrukcją Kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 21 grudnia 2012 roku, każde pismo po zarejestrowaniu przez punkt kancelaryjny w rejestrze pism wpływających oraz zadekretowaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną, trafia do kierownika właściwej komórki organizacyjnej, której zakres kompetencji odpowiada przedstawionej w piśmie sprawie.

W komórce tej wpisywane są odpowiednie dane do spisu spraw oraz nadawany jest znak sprawie. Kierownicy kierują pisma do załatwienia do poszczególnych pracowników merytorycznych.

Pracownicy załatwiają sprawę zgodnie z dyspozycjami przełożonych, przygotowują projekt odpowiedzi i po zaaprobowaniu jej przez przełożonego, odpowiedź zostaje podpisana przez Dyrektora Archiwum, bądź kierownika komórki organizacyjnej w ramach posiadanych przez niego uprawnień.

Następnie pismo zostaje przekazane do punktu kancelaryjnego do wysłania.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Wajs
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2003 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.08.2017 11:26 Edycja dokumentu (Monika Jurgo-Puszcz)
05.06.2014 09:52 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
14.01.2013 13:53 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
09.01.2013 13:30 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
09.01.2013 12:46 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
17.02.2012 10:30 Edycja dokumentu (Anna Belka)
17.02.2012 10:28 Edycja dokumentu (Anna Belka)
02.02.2012 14:19 Edycja dokumentu (Anna Belka)
02.02.2012 14:18 Edycja dokumentu (Anna Belka)
02.02.2012 08:41 Edycja dokumentu (Anna Belka)
17.11.2010 09:57 Edycja dokumentu (Anna Belka)
10.11.2010 09:10 Edycja dokumentu (Anna Belka)
26.11.2003 11:06 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
12.11.2003 13:52 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
12.11.2003 13:50 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
12.11.2003 13:47 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
17.09.2003 11:44 Utworzenie dokumentu (Anna Wajs)