wersja do wydruku Anna Wajs 21.10.2003 14:07

Podstawy prawne działania

 

 

 

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W WARSZAWIE:
 

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r.

 

 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.)

 

  Statut APW (Załącznik do decyzji nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

z dnia 16 września 2013 r.)

 Decyzja nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu APW

 Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Ekspozytury Archiwum Państwowego w Warszawie w Nidzicy

 Zarządzenie nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Warszawie 

Archiwum Państwowe w Warszawie podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

     

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Wajs
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2003 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż