Kierownik Konserwacji

mgr Joanna Janowska

tel. (056) 622-47-54 wew. 27

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Pracowni Konserwacji podlega Zastępcy Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy: 

1)organizacja prac konserwatorskich materiałów archiwalnych i stała współpraca z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów,
2)badanie przyczyn uszkodzenia konserwowanego obiektu i ustalanie prawidłowego wykonania zabiegów restauracyjnych,
3)nadzorowanie zabezpieczania materiałów archiwalnych w zakresie zagwarantowania stałych i optymalnych warunków przechowywania materiałów archiwalnych, zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów archiwalnych w niezbędne urządzenia i sprzęt w porozumieniu z kierownikami Oddziałów
4)opracowywanie i egezkwowanie wykonania planów pracy oraz składanie sprawozdań z pracy

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Konserwacji
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2004 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż