Kierownik Oddz. Włocławek

dr Tomasz Dziki

tel. (054) 232-28-57

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Oddziału we Włocławku podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1)ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych Oddziału, 
-odpowiedzialność za właściwy stan zasobu, jego narastanie, opracowywanie i udostępnianie
-odpowiedzialność za budynek Oddziału we Włocławku
-kontrola stanu budynku Oddziału oraz zainstalowanych tam maszyn i urządzeń pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa pracy, sprawności systemów przeciwpożarowego i antywłamaniowego oraz zgłaszanie stosownych wniosków Dyrektorowi Archiwum
-troska o właściwe wyposażenie Oddziału
-nadzór nad personelem Oddziału
-reprezentacja Archiwum na zewnątrz i troska o jego interesy
-współpraca z miejscowymi władzami oraz instytucjami kulturalno-naukowymi 
2)podpisywanie korespondencji wychodzącej z Oddziału, uwierzytelnianie wypisów, odpisów i reprodukcji materiałów archiwalnych z zasobu Oddziału dla użytkowników krajowych i zagranicznych;
3)opracowywanie planow pracy, sporządzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania
4)obsługa organizacyjno – techniczna Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji;
5)prowadzenie ewidencji zasobu - księgi nabytków i ubytków, spisów oraz kartoteki zespołów
6) troska o nabytki biblioteki podręcznej
7) prace porządkowo-inwentaryzacyjne zgodnie z planami pracy
8) udzielanie konsultacji i porad w sprawach zasobu
9)popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym - odczyty, wywiady, wystawy
10) udział w konferencjach, zebraniach, naradach organizowanych przez Archiwum
11)kierowanie realizacją zadań p.poż, bhp oraz obronnych w zakresie określonym przez Dyrektora Archiwum.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Oddz. Włocławek
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2004 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż