Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Białymstoku jest jednostką budżetową, tj.  jedną z form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o roczne plany finansowe zatwierdzane  przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Archiwum prowadzi również działalność pozabudżetową w postaci środka specjalnego, którego przychodami są wpływy z tytułu świadczonych usług archiwalnych.

Majątek trwały  Archiwum o łącznej wartości netto 250 813,73 zł (stan na 31.08.2003r. wynikający z ksiąg rachunkowych) stanowią :

1. nieruchomości  na wartość  209  678,76 zł w tym:

-         budynek Archiwum  w Białymstoku – 128 168,32 zł ,będący własnością Skarbu Państwa, znajdujący się w    trwałym, nieodpłatnym zarządzie .Należy on do zespołu budynków zabytkowych.

-         Budynek Oddziału w Łomży  o wartości netto 81 510,44 zł ; stanowi także własność Skarbu Państwa ,jest w trwałym zarządzie i użytkowaniu. Figuruje w ewidencji zabytkowej architektury miasta Łomży.

2. majątek ruchomy o łącznej wartości  41 134,97 zł, : jest to sprzęt komputerowy i inne wyposażenie    techniczne.    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Jasiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2003 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż