Kierownik Oddziału II

mgr Zbigniew Woźniak

tel. (056) 654-84-41

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Oddziału II podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1/kierowanie Oddziałem II – materiałów archiwalnych z XIX-XXI w.:
-opracowywanie okresowych planów pracy Oddziału II
-składanie sprawozdań z pracy Oddziału II
-egzekwowanie od podległych pracowników wykonania planów pracy
-nadzór i instruktaż metodyczny nad pracami prowadzonymi w Oddziale II
-określanie zakresu czynności podległych pracowników
-wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, zwalniania, przeszeregowania pracowników, nagród i wyróżnień oraz stosowania kar regulaminowych
-pełna odpowiedzialność za budynek Archiwum Państwowego w Toruniu przy ul. Idzikowskiego 6 w Toruniu
-udział w Kolegium przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Toruniu
2/współpraca z Oddziałem III do spraw archiwów zakładowych i Pracownią Informacji Archiwalnej i Ewidencji w zakresie przejmowania akt oraz Oddziałem I i Kancelarią w zakresie kwerend;
3/opracowywanie zasobu archiwalnego zgodnie z ustalonymi planami pracy
4/popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym, udział w konferencjach, zebraniach i naradach organizowanych w Archiwum
5/ zastępstwo dyrektora w czasie jego urlopu, choroby i wyjazdów służbowych. 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Oddziału II
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2004 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż