Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa serwerów oprogramowania i budowa sieci komputerowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Wojciech Kowaluk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2017 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.06.2017 13:10 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
28.06.2017 13:10 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty"

(Wojciech Kowaluk)
28.06.2017 13:10 Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie punktacji
złożonych ofert"

(Wojciech Kowaluk)
26.06.2017 13:04 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
26.06.2017 13:03 Dodano załącznik "Wezwanie do złożenia oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej"

(Wojciech Kowaluk)
26.06.2017 13:03 Dodano załącznik "Zestawienie ofert"
(Wojciech Kowaluk)
23.06.2017 14:23 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
23.06.2017 14:23 Dodano załącznik " Odpowiedzi na pytania wykonawców 4"
(Wojciech Kowaluk)
21.06.2017 14:05 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
21.06.2017 14:05 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców 3"
(Wojciech Kowaluk)
20.06.2017 14:31 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
20.06.2017 14:31 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców 2"
(Wojciech Kowaluk)
19.06.2017 11:11 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
19.06.2017 11:11 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania wykonawców"
(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:08 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:05 Edycja dokumentu (Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:05 Dodano załącznik "Wykaz robót budowlanych"
(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:05 Dodano załącznik "Wykaz dostaw"
(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:04 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do grupy kapitałowej"

(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:04 Dodano załącznik "Wzór umowy na budowę sieci
komputerowej"

(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:04 Dodano załącznik "Wzór umowy na dostawę sprzętu
informatycznego"

(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:04 Dodano załącznik "Oświadczenie 24 ust. 4 i 5"
(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 12:04 Dodano załącznik "Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 2"
(Wojciech Kowaluk)
09.06.2017 11:56 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kowaluk)