Główny Księgowy

mgr Bartosz Kiryk

tel. (056) 62-289-23

Kompetencje:

1.     Prowadzenie rachunkowości w Archiwum, a w szczególności opracowywanie projektu budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.
2.     Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ustalanie wyniku finansowego.
3.     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4.     Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
5.     Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
6.     Przedstawianie propozycji wydatkowania środków z konta dochodów własnych i sum na zlecenie.
7.     Rejestrowanie zaszłości gospodarczych w ewidencji księgowej.
8.     Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
9.     Ewidencjonowanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.
10.    Przygotowywanie umów, organizowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami.
11.    Wykonywanie innych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz.783).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Główny Księgowy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż