Główny Księgowy

mgr Bartosz Kiryk
tel. (056) 62-289-23


Kompetencje:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości w Archiwum, a w szczególności opracowywanie projektu budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ustalanie wyniku finansowego.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 4. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Przedstawianie propozycji wydatkowania środków z konta dochodów własnych i sum na zlecenie.
 7. Rejestrowanie zaszłości gospodarczych w ewidencji księgowej.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
 9. Ewidencjonowanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.
 10. Przygotowywanie umów, organizowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami.
 11. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz.783).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Główny Księgowy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż